top of page
Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá

APPSR

Služby

Vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva, Vedy, výskumu a športu SR

Kurzy

Združovanie odborne spôsobilých osôb pôsobiacich v oblasti služieb a remesiel

 

O nás

Asociácia podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky. Je právnickou osobou a má vlastnú právnu subjektivitu.

 

Asociácia podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby je členom Republikovej únie zamestnávateľov SR, ktorá je členom BUSINESS EUROPE, BIAC, IOE, DIGITÁLNEJ KOALÍCIE.sk, t.z. každý člen Asociácie podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby môže byť súčasťou Republikovej únie zamestnávateľov SR a jej aktivít. Má prístup k aktuálnemu monitoringu legislatívy SR, má možnosť zapojiť sa do národných aj nadnárodných projektov tejto organizácie.

Kontaktujte nás

Asociácia podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby

Budyšinska 20

Bratislava,Slovakia

appsr@appsr.sk

tel:0911172097

Ďakujeme za záujem

contact
bottom of page