top of page

KLIENTI

Asociácia podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby je registrovaným členom Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá je členom BUSINESS EUROPE, BIAC, IOE, DIGITÁLNEJ KOALÍCIE.sk, t.z. každý člen Asociácie  podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby môže byť súčasťou Republikovej únie zamestnávateľov SR a jej aktivít. Má prístup k aktuálnemu dennému monitoringu legislatívy SR, má možnosť zapojiť sa do národných aj nadnárodných projektov organizácie RUZ.

bottom of page