top of page

REKVALIFIKAČNÉ  KURZY

 

 

Umožňujeme aj pohyblivú formu výučby, nie je podmienkou kurz ukončiť v termíne, na ktorý nastúpite,  pokračovať môžete v ďalšom termíne.

Nastúpiť na kurz môžete aj počas rozbehnutej výučby a zameškané absolvovať v nasledujúcom termíne, bez navýšenia poplatku.

Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní 

Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako  kvalifikovaná osoba.

Pre našich absolventov rekvalifikačných kurzov organizujeme jednodňovú  skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

Na základe úspešného absolvovania skúšky overenia odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore, na základe ktorého si môžete otvoriť  živnostenské podnikanie bez praxe, alebo odborného garanta.

V POPLATKU  ZA  KURZY  JE ZAHRNUTÝ  VŠETOK  MATERIÁL  NA TEORETICKÚ  AJ  PRAKTICKÚ  VÝUČBU

Kurzy sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov, nie je potrebné pred nástupom na výučbu ovládať žiadne základy z uvedenej profesie. 

Program výučby prispôsobujeme požiadavkám uchádzačov, cieľ je jeden a to zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

sladov.jpg
Kurz SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

Heading 1

výroba piva, spracovanie sladu ... 

 

Cesta k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, ale aj uplatnenie v reštauračných a pivárenských zariadeniach.

 

Výučba prebieha v pivovare Kaltenecker Rožňava a v pivovare U Ábela Bratislava kde sa počas výučby stretnete s výnimočnou technológiou a skúsenými odborníkmi.  

Rekvalifikačný kurz Sladovník - pivovarník

 

Počet vyučovacích hodín : 300h 

 

Poplatok : 1590,

 

Najbližší termín : - výučbu je možné začať aj hneď praktickou časťou, teoretická časť sa koná 2x ročne, najbližšie 22., 23., 24. 3. 2024, 5.- 6. 4. 2024 a 11. 4. 2024 ( senzorika v pivovare )

 

Nasledujúce termíny :  1. 3. 2024 - 15. 05. 2024

 

Miesto výučby : Bratislava pivovar U Ábela - praktická časť, APPSR - teoretická časť

 

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti :  6/2024 o 10:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení rekvalifikačného kurzu získate "Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu", ktoré je schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rekvalifikačný kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa nového zákona o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z., číslo potvrdenia o akreditácií 3547/2018/67/1.

Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako  kvalifikovaná osoba.

Profil vzdelávacieho programu : Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoreticky aj prakticky ukazovatele technologickej kvality surovín využívaných v pivovarníckom odvetví v zmysle platných noriem. Ovláda moderné technológie výroby sladu a piva. Má vedomosti z oblasti uplatňovania systému HACCP v pivovarníctve. Pozná podmienky obchodovania s pivom na domácom aj zahraničnom trhu. Je zručný v hodnotení objektívnych a subjektívnych parametrov kvality sladu a piva.

 

Bližšie informácie k priebehu a začatiu vzdelávacieho programu Sladovník – pivovarník u Mgr. Jaslovskej na tel. č. 0911172097, alebo appsr@appsr.s

Vypísanú prihlášku stačí poslať e-mailom.

Kurz Sladovník - pivovarník a nové trendy v technológii pivovarníctva

Počet vyučovacích hodín : 60h 

Poplatok : 400 Eur

Miesto výučby : pivovar U Ábela Bratislava

Minimálny počet záujemcov : 1 osôb

 

Ďalšie kurzy :

Sladovníctvo – pivovarníctvo v základnej forme

Sladovníctvo – pivovarníctvo a nové trendy

Technológia v pivovarníctve

Senzorické hodnotenie piva

Vznik pivovaru a povinnosti Sládka

Degustácia piva

ZABEZPEČUJEME KURZY V OBLASTI PIVOVARNÍCTVA A SLADOVNÍCTVA NA KAŽDÚ ODBORNÚ TÉMU

Bližšie informácie k priebehu a začatiu vzdelávania u Mgr. Jaslovskej na tel. č. 0911172097 alebo emailom appsr@appsr.sk

kozma.jpg
Kurz KOZMETIK - KOZMETIČKA
Staroslivosť o pleť – masáž – depilácia...

 

Počet vyučovacích hodín: 450

Poplatok : 980 Eur €  - možnosť platiť na splátky

Pri zaplatení celej sumy naraz,  je zľava z pôvodnej sumy 980 € -5%, teda za 930 €.

Najbližšie termíny výučby:

od: 18. 03. - 24. 05. 2024

od: 27. 05. - 02. 08. 2024

od: 05. 08. - 11. 10. 2024

od: 14. 10. - 20. 12. 2024

 

Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8,30 - cca 14,30 hod.

Ciel' kurzu:
Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav a kvalitu pokožky, ovláda príčiny, prejavy a možné povolené kozmetické úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami.

Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu pokožky, vlasov a nechtov. Pozná zariadenia kozmetických salónov (nábytok), kozmetické pomôcky a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Pozná využívanie modernej techniky v kozmetike a informácie o nových trendoch v oblasti vývoja kozmetiky.

Z praktickej časti má absolvent vzdelávacieho programu zručnosti v oblasti techniky kozmetických úkonov: masáži a ošetrení tváre, dekoltu a rúk, v nanášaní masky na tvár, v technologickom postupe pri farbení rias a obočia, v úprave a formovaní obočia, naparovaní tváre, v povrchovom a hĺbkovom čistení pleti, v depilácii celého tela...

Absolvent kurzu vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania kozmetických prípravkov.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v našich vlastných priestoroch, v kozmetickom salóne praktickej výučby. Prax prebieha priamo na zákazníkoch nášho kozmetického salónu

kader.jpg
Kurz KADERNÍK - KADERNÍČKA - BARBER

pánske strihy,  dámske strihy - melíry - účesy, farbenie...

 

Počet vyučovacích hodín: 450

Poplatok: 1050 € -možnosť platby na splátky

Pri zaplatení celej sumy naraz ( nie na splátky), je zľava z pôvodnej sumy 1050 € -5%, teda za 995 €.

Najbližšie termíny výučby:

 

od: 18. 03. - 24. 05. 2024

od: 27. 05. - 02. 08. 2024

od: 05. 08. - 11. 10. 2024

od: 14. 10. - 20. 12. 2024

Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8:30 - cca 14:30 hod.

Ciel' kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení, odfarbovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii.

Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov ako dámske, pánske a detské strihy, trvalá, vodová, farbenie a melírovanie vlasov, tvarovanie účesov, umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov. Ovláda správne používať všetky kozmetické – vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta. Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle spoločnosti, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.

manik.jpg
Kurz MANIKÉR - MANIKÉRKA- MODELOVANIE NECHTOV

Manikúra, Gelové a akrylové nechty - zdobenie nechtov...
 

Počet vyučovacích hodín: 284


Poplatok: 650 € - možnosť platby na splátky

Pri uhradení celej sumy naraz ( nie na splátky), je zľava z pôvodnej sumy 650 € -5%, teda za 615 €.

Najbližšie termíny výučby:

od: 26.02. – 11.04.2024

od: 15.04. – 30.05.2024

od: 03.06. – 18.07.2024

od: 22.07. – 05.09.2024

od: 09.09. – 24.10.2024

od: 28.10. – 12.12.2024

Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8:30 - cca 14:30 hod.

Ciel' kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci a hygieny, o kožných chorobách a chorobách nechtov, o zariadení manikérskych miestnosti (nábytok), o manikérskych nástrojoch a ich použití, vie určiť povolené a nepovolené manikérke služby, ovláda pracovné postupy pri manikúre, modelovaní a lakovaní nechtov, pozná kozmetické prípravky na prírodzené nechty na modelovanie a lakovanie nechtov, vie ich aplikovať.

V praktickej časti absolvent ovláda diagnostiku kože na ruke a choroby nechtov, má zručnosti v ošetrovaní zdravých a chorých rúk a nechtov, ovláda techniku klasickej, francúzskej a japonskej manikúry, správne aplikuje kozmetické prípravky, má zručnosť pri modelovaní nechtov na rukách gélovou a akrylovou technikou, ovláda zdobenie, lakovanie, leštenie, predlžovanie a spevňovanie nechtov na rukách. Vie si zariadiť vlastný manikérsky salón nábytkom a potrebnými manikérskymi pomôckami Absolvent vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje ruky v domácom prostredí.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle spoločnosti, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.

pedik.jpg
Kurz PEDIKÉR - PEDIKÉRKA - PODOLÓGIA

Mokrá pedikúra, Suchá pedikúra – prístrojová – mediciálna , Podológia
 

Počet vyučovacích hodín: 284


Poplatok: 650 €   -možnosť platby na splátky

Pri uhradení celej sumy naraz ( nie na splátky ), je zľava z pôvodnej sumy 650 € -5%, teda za 615 €.

Najbližšie termíny výučby:

od: 26.02. – 11.04.2024

od: 15.04. – 30.05.2024

od: 03.06. – 18.07.2024

od: 22.07. – 05.09.2024

od: 09.09. – 24.10.2024

od: 28.10. – 12.12.2024

Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8:30 - cca 14:30 hod.

Ciel' kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, o chorobách dolných končatín, pozná pracovné postupy pri mokrej a suchej pedikúre, ovláda odlišnosti pokožky tváre od pokožky na nohách, anatómiu nechtu a jeho skladbu, pozná ošetrujúce kozmetické prípravky na poškodené a prirodzené nechty, ich zloženie a dokáže ich aplikovať na základe analýzy nechtov, vie charakterizovať pracovné nástroje a ich použitie v pedikérskej praxi, pozná zariadeniach pedikérskych salónov (nábytok) a pomôcky, používané v pedikérskej praxi.

Z praktickej časti absolvent ovláda: diagnostiku aktuálneho stavu chodidla, pokožky a nechtov na nohách, stanovenie pracovného postupu pri ošetrení daného chodidla, ošetrenie zhrubnutej a popraskanej pokožky na chodidle, ošetrenie diabetickej nohy, zarastených nechtov, kurieho oka, pľuzgierov na nohe, správne aplikuje kozmetické – pedikérske prípravky na ošetrenie normálnej, suchej a potivej pokožky nôh, ovláda odlakovanie, lakovanie a technické postupy pedikúry pri ošetrovaní dolných končatín mokrou a suchou-prístrojovou pedikúrou.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle spoločnosti, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.

vizaž.jpg
Kurz VIZÁŽISTA - VIZÁŽISTKA - STYLISTA - MAKE_UP ART

Líčenie denné – večerné – svadobné – spoločenské...

- od základov po profesionálne líčenie

 

Počet vyučovacích hodín: 160
 

Najbližšie termíny výučby:

 - na základe osobnej dohody, 

Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle spoločnosti, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.

Cieľ Kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, ovláda skladbu kože, vie posúdiť aktuálny stav, kvalitu pokožky a typ pleti, ovláda techniky líčenia tváre, očí, úst a dekoltu, pozná zariadenia kozmetických a vizážistických salónov, kozmetické a vizážistické pomôcky, chemické a dekoratívne prípravky a ich aplikáciu, ovláda prevádzkový poriadok. Má zručnosti v oblasti technologických postupov pri farbení rias a obočia, úpravy a formovaní obočia, čistení pleti, vo vizážistických trikoch pri líčení a korekciách očí, úst, tváre, dekoltu a nosa, techniky nanášania líčidiel, odstránenia nežiadúceho ochlpenia na tvári odfarbením a depiláciou, má prehľad o pracovných pomôckach, kozmetických a dekoratívnych prípravkoch. Je spôsobilý uplatniť sa na trhu práce ako samostatný odborník so základnými zručnosťami líčenia v dekoratívnej kozmetike, pre módne prehliadky, fotografovanie a rôzne súťaže, vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania pleti, predaja a používania kozmetických a dekoratívnych prípravkov, vie dosiahnuť čo najlepšie výsledky v celkovej zmene vizáže, v súlade s farbou pokožky, typom pleti, farbou očí a úst, geneticky danými proporciami tváre, očí, úst, nosa, je zručný vo vizážistických trikoch pri líčení a korekcie tváre, očí, úst, nosa a dekoltu, v oblasti jednotlivých techník líčenia a korekcie tváre - nanášanie líčidiel, make up, očných tieňov, očných liniek, masiek, lepenia trsov, líčenia úst, nanášania púdrov, fixácie, tematického líčenia, denného, večerného, nahého, svadobného, extravagantného, dýmového, dúhového.

kuchár.jpg
Kurz KUCHÁR - KUCHÁRKA

Počet vyučovacích hodín: 500


Poplatok: 780 € 

 

Možnosť uhrádzať v splátkach, -pri uhradení celej sumy naraz ( nie na splátky),  je zľava z pôvodnej sumy (780 €) -5%, teda za 740 €.

Absolvent rekvalifikačného kurzu ovláda technológiu prípravy jedál, zásady hygieny, odbornú terminológiu, normovanie a kalkulácie množstva surovín pri príprave jedál,spracovanie a uskladňovanie surovín, prácu s prístrojmi a zariadeniami pri príprave pokrmov...estetické úpravy a stolovanie pokrmov v bežnej prevádzke pri stolovaní.

Praktická výučba prebieha priamo v reštauračnom zariadení.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, podľa  zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009). Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako kvalifikovaná osoba.

Bližšie informácie k termínom : 0905 123 858

čašník - servírka_edited.jpg
Kurz ČAŠNÍK - SERVÍRKA

Heading 1

Počet vyučovacích hodín: 500


Poplatok: 650 € 

Možnosť uhrádzať v splátkach, -pri uhradení celej sumy naraz ( nie na splátky),  je zľava z pôvodnej sumy (650 €) -5%, teda za 617 €.

Bližšie informácie k termínom : 0905 123 858

Absolvent rekvalifikačného kurzu ovláda základné ekonomické a právne normy týkajúce sa prevádzky spoločného stravovania. Ovláda práce spojené so stolovaním, povinnosti obsluhujúceho,  prípravu teplých, studených a čapovaných nápojov. Ovláda princípy spoločenského správania sa a dodržiavanie etických zásad pri komunikácii so zákazníkmi a spolupracovníkmi.

Praktická výučba prebieha priamo v reštauračnom zariadení.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, podľa  zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009). Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako kvalifikovaná osoba.

bottom of page