top of page
This course can no longer be booked.

Kurz kaderníčka

pánske strihy, dámske strihy - melíry - účesy, farbenie...

  • Ended
  • 890 eur

Service Description

Počet vyučovacích hodín: 450 Poplatok: 890 € -možnosť platby na splátky Pri zaplatení celej sumy naraz ( nie na splátky), je zľava z pôvodnej sumy 890 € -5%, teda za 845 €. Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8:30 - cca 14:30 hod.​ Ciel’ kurzu: Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení, odfarbovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii. Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov ako dámske, pánske a detské strihy, trvalá, vodová, farbenie a melírovanie vlasov, tvarovanie účesov, umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov. Ovláda správne používať všetky kozmetické – vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta. Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí. Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle spoločnosti, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.


bottom of page