top of page
This course can no longer be booked.

KURZ SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

spracovanie sladu, výroba piva

  • Ended
  • 1 590 eur
  • SPU Nitra, Steiger Vyhne, Kaltenecker Rožňava

Service Description

Asociácia podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby vám ponúka nový akreditovaný vzdelávací program „Sladovník – pivovarník“, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach. Vzdelávací program otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, pričom skúšku na overenie odbornej spôsobilosti môžete absolvovať prostredníctvom spolupracujúcej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Teoretická časť je v rozsahu 120 hodín ( 4 - 5 týždňov, piatky a soboty) v Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre, praktická časť je v rozsahu 180 hodín, 20 dní v pivovare Steiger Vyhne alebo Kaltenecker Rožňava. Po ukončení rekvalifikačného kurzu získate „Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu“, ktoré je schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rekvalifikačný kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa nového zákona o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z., číslo potvrdenia o akreditácií 3547/2018/67/1. Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako kvalifikovaná osoba. Profil vzdelávacieho programu : Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoreticky aj prakticky ukazovatele technologickej kvality surovín využívaných v pivovarníckom odvetví v zmysle platných noriem. Ovláda moderné technológie výroby sladu a piva. Má vedomosti z oblasti uplatňovania systému HACCP v pivovarníctve. Pozná podmienky obchodovania s pivom na domácom aj zahraničnom trhu. Je zručný v hodnotení objektívnych a subjektívnych parametrov kvality sladu a piva Bližšie informácie k priebehu vzdelávacieho programu Sladovník – pivovarník u Mgr. Jaslovskej na tel. č. 0911172097, alebo appsr@appsr.sk Počet vyučovacích hodín : 300h Poplatok za vzdelávací program: 1590 EUR


bottom of page